Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
64306
Đăng lúc 5 năm trước · 323 lượt xem
Đăng lúc 5 năm trước · 330 lượt xem
Đăng lúc 5 năm trước · 310 lượt xem

Luật An Toàn Thực Phẩm

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật an toàn thực phẩm.

Đăng lúc 6 năm trước · 324 lượt xem

Luật Phòng Chống Tham Nhũng

(Dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, tháng 10/2017) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đăng lúc 6 năm trước · 324 lượt xem

Công khai tiến độ giải quyết TTHC