Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
64306

Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát: Khai giảng năm học 2017 - 2018

Ngày 03/11/2017 15:46:24

Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, sáng ngày 02/10, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018; phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Đến dự có đồng chí Mai Xuân Giang, Ủy viên Ban Chấp hành huyện ủy, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và lãnh đạo Trung tâm học tập cộng đồng các xã trên địa bàn.

 Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, sáng ngày 02/10, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018; phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Đến dự có đồng chí Mai Xuân Giang, Ủy viên Ban Chấp hành huyện ủy, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và lãnh đạo Trung tâm học tập cộng đồng các xã trên địa bàn.

 

 

Đề án xây dựng xã hội học tập của huyện Mường Lát giai đoạn 2012 - 2020 xác định 4 mục tiêu cụ thể đó là: xóa mù chữ; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; học tập nâng cao trình độ, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; học tập để hoàn thiện kỹ năng sống xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Năm học 2016 - 2017, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng đã gặt hái được nhiều thành tích, tiếp tục đánh dấu bước phát triển đi lên chất lượng. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thị trấn, trường Mầm non từng bước được nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động theo hướng thực hiện toàn diện nhiệm vụ; củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở, phổ cập Trung học phổ thông đối với cán bộ đảng viên, phát triển đa dạng các hình thức học tập đáp ứng nhu cầu của người học; chú trọng mở các lớp kiến thức về khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, kiến thức đời sống, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, duy trì và phát triển các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng…

Với chủ đề: “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát đã phát động thực hiện “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2017, nhằm giúp cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thị trấn hiểu rõ và thấm nhuần hơn nữa để làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Mai Xuân Giang, Ủy viên Ban Chấp hành huyện ủy, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã biểu dương những thành tích mà tâm học tập cộng đồng thị trấn đã được trong thời gian qua. Trên cơ sở rút kinh nghiệm và những vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn phấn đấu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm động viên tinh thần học tập suốt đời của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập và đạt được nhiều kết quả thắng lợi trong năm học 2017 - 2018./.

 

Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát: Khai giảng năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: 03/11/2017 15:46:24 (GMT+7)

Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, sáng ngày 02/10, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018; phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Đến dự có đồng chí Mai Xuân Giang, Ủy viên Ban Chấp hành huyện ủy, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và lãnh đạo Trung tâm học tập cộng đồng các xã trên địa bàn.

 Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, sáng ngày 02/10, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018; phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Đến dự có đồng chí Mai Xuân Giang, Ủy viên Ban Chấp hành huyện ủy, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và lãnh đạo Trung tâm học tập cộng đồng các xã trên địa bàn.

 

 

Đề án xây dựng xã hội học tập của huyện Mường Lát giai đoạn 2012 - 2020 xác định 4 mục tiêu cụ thể đó là: xóa mù chữ; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; học tập nâng cao trình độ, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; học tập để hoàn thiện kỹ năng sống xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Năm học 2016 - 2017, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng đã gặt hái được nhiều thành tích, tiếp tục đánh dấu bước phát triển đi lên chất lượng. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thị trấn, trường Mầm non từng bước được nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động theo hướng thực hiện toàn diện nhiệm vụ; củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở, phổ cập Trung học phổ thông đối với cán bộ đảng viên, phát triển đa dạng các hình thức học tập đáp ứng nhu cầu của người học; chú trọng mở các lớp kiến thức về khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, kiến thức đời sống, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, duy trì và phát triển các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng…

Với chủ đề: “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát đã phát động thực hiện “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2017, nhằm giúp cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thị trấn hiểu rõ và thấm nhuần hơn nữa để làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Mai Xuân Giang, Ủy viên Ban Chấp hành huyện ủy, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã biểu dương những thành tích mà tâm học tập cộng đồng thị trấn đã được trong thời gian qua. Trên cơ sở rút kinh nghiệm và những vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn phấn đấu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm động viên tinh thần học tập suốt đời của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập và đạt được nhiều kết quả thắng lợi trong năm học 2017 - 2018./.

 

Công khai tiến độ giải quyết TTHC