Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
64306

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Cụm thi đua số 4

Ngày 19/12/2017 15:40:15

Ngày 13/12/2017, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Cụm thi đua số 4 tại thị trấn Mường Lát. Dự hội nghị có các đồng chí Lương Chí Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Mường Lát- Cụm trưởng cụm thi đua số 4; đồng chí Hà Văn Thiếu, Chủ tịch UBND xã Tam Chung- Cụm phó Cụm thi đua; đồng chí Lê Duy Hải, Chủ tịch UBND xã Mường Lý; các đ/c lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND; UBMTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể thị trấn Mường Lát; có các đ/c lãnh đạo Đồn biên phòng Tam Chung, Trưởng trạm y tế các xã Tam Chung, Mường Lý, thị trấn Mường Lát, Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị Tam Chung và Mường Lý.

 

Ngày 13/12/2017, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Cụm thi đua số 4 tại thị trấn Mường Lát. Dự hội nghị có các đồng chí Lương Chí Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Mường Lát- Cụm trưởng cụm thi đua số 4; đồng chí Hà Văn Thiếu, Chủ tịch UBND xã Tam Chung- Cụm phó Cụm thi đua; đồng chí Lê Duy Hải, Chủ tịch UBND xã Mường Lý; các đ/c lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND; UBMTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể thị trấn Mường Lát; có các đ/c lãnh đạo Đồn biên phòng Tam Chung, Trưởng trạm y tế các xã Tam Chung, Mường Lý, thị trấn Mường Lát, Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị Tam Chung và Mường Lý.

 

 

Đồng chí Lương Chí Hùng – Chủ tịch UBND thị trấn Mường Lát, Cụm trưởng Cụm thi đua phát biểu khai mạc hội nghị.

Cụm thi đua số 4 được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Chủ tịch UBND huyện Mường Lát về việc phân cụm thi đua của huyện Mường Lát năm 2017. Cụm thi đua số 4 gồm các cơ quan đơn vị sau: Thị trấn Mường Lát, xã Tam Chung, xã Mường Lý, Đồn biên phòng Tam Chung, Trạm y tế xã Mường Lý, Trạm y tế xã Tam Chung, Trạm y tế thị trấn Mường Lát, toàn cụm có diện tích tự nhiên 21.771,14 ha, dân số: 10.367 người. Cụm 28 thôn bản, khu phố. Chủ tịch UBND thị trấn Mường Lát là Cụm trưởng thi đua năm 2017. Trong năm 2017, công tác thi đua khen thưởng đã được cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn cụm;

Kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017.  Báo cáo nêu rõ: Phong trào thi đua của Cụm năm qua có sự chuyển biến tích cực và rộng khắp, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các phong trào thi đua ở cơ sở luôn gắn kết với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phục vụ nhân dân, hiệu quả công tác được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Lát nói chung và các đơn vị trong Cụm nói riêng.

Các tiêu chí thi đua phát triển văn hóa – xã hội đều hoàn thành. Công tác thi đua khen thưởng còn được các cấp, các ngành của Cụm đã phát động theo từng đợt, từng chuyên đề tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Qua đó thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu; luôn nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

Qua hội nghị Cụm thi đua số 4 đã phát động phong trào thi đua năm 2018 đến các đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong Cụm tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động, sáng tạo; với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2018.

Từ các phong trào thi đua, Cụm thi đua số 4 đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

 

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Cụm thi đua số 4

Đăng lúc: 19/12/2017 15:40:15 (GMT+7)

Ngày 13/12/2017, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Cụm thi đua số 4 tại thị trấn Mường Lát. Dự hội nghị có các đồng chí Lương Chí Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Mường Lát- Cụm trưởng cụm thi đua số 4; đồng chí Hà Văn Thiếu, Chủ tịch UBND xã Tam Chung- Cụm phó Cụm thi đua; đồng chí Lê Duy Hải, Chủ tịch UBND xã Mường Lý; các đ/c lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND; UBMTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể thị trấn Mường Lát; có các đ/c lãnh đạo Đồn biên phòng Tam Chung, Trưởng trạm y tế các xã Tam Chung, Mường Lý, thị trấn Mường Lát, Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị Tam Chung và Mường Lý.

 

Ngày 13/12/2017, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Cụm thi đua số 4 tại thị trấn Mường Lát. Dự hội nghị có các đồng chí Lương Chí Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Mường Lát- Cụm trưởng cụm thi đua số 4; đồng chí Hà Văn Thiếu, Chủ tịch UBND xã Tam Chung- Cụm phó Cụm thi đua; đồng chí Lê Duy Hải, Chủ tịch UBND xã Mường Lý; các đ/c lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND; UBMTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể thị trấn Mường Lát; có các đ/c lãnh đạo Đồn biên phòng Tam Chung, Trưởng trạm y tế các xã Tam Chung, Mường Lý, thị trấn Mường Lát, Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị Tam Chung và Mường Lý.

 

 

Đồng chí Lương Chí Hùng – Chủ tịch UBND thị trấn Mường Lát, Cụm trưởng Cụm thi đua phát biểu khai mạc hội nghị.

Cụm thi đua số 4 được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Chủ tịch UBND huyện Mường Lát về việc phân cụm thi đua của huyện Mường Lát năm 2017. Cụm thi đua số 4 gồm các cơ quan đơn vị sau: Thị trấn Mường Lát, xã Tam Chung, xã Mường Lý, Đồn biên phòng Tam Chung, Trạm y tế xã Mường Lý, Trạm y tế xã Tam Chung, Trạm y tế thị trấn Mường Lát, toàn cụm có diện tích tự nhiên 21.771,14 ha, dân số: 10.367 người. Cụm 28 thôn bản, khu phố. Chủ tịch UBND thị trấn Mường Lát là Cụm trưởng thi đua năm 2017. Trong năm 2017, công tác thi đua khen thưởng đã được cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn cụm;

Kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017.  Báo cáo nêu rõ: Phong trào thi đua của Cụm năm qua có sự chuyển biến tích cực và rộng khắp, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các phong trào thi đua ở cơ sở luôn gắn kết với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phục vụ nhân dân, hiệu quả công tác được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Lát nói chung và các đơn vị trong Cụm nói riêng.

Các tiêu chí thi đua phát triển văn hóa – xã hội đều hoàn thành. Công tác thi đua khen thưởng còn được các cấp, các ngành của Cụm đã phát động theo từng đợt, từng chuyên đề tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Qua đó thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu; luôn nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

Qua hội nghị Cụm thi đua số 4 đã phát động phong trào thi đua năm 2018 đến các đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong Cụm tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động, sáng tạo; với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2018.

Từ các phong trào thi đua, Cụm thi đua số 4 đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

 

Công khai tiến độ giải quyết TTHC