Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
64306

Thị trấn Mường Lát, chuyển đổi số vì một tương lai tốt đẹp

Ngày 01/10/2022 00:00:00

ới quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số, người dân Thị Trấn Mường Lát đã có những thay đổi về tư tưởng, nhận thức và hành động, bước đầu sẵn sàng trải nghiệm, đón nhận để được thừa hưởng những giá trị từ chuyển đổi số. Với phương châm: chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực, có thể thấy trong tất cả các kế hoạch, chương trình chuyển đổi số của Thị trấn Mường Lát đều đặt mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn. Sự hưởng ứng, sử dụng các nền tảng số của nhân dân sẽ trở thành một tác nhân quan trọng thúc đẩy ngược lại để chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

 Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân làm trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Chính vì vậy, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của đất nước; đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà là thêm cách làm mới cho những việc hiện tại bởi vì cuộc sống vẫn tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới trong khi chuyển đổi số là để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống hằng ngày.

“Chuyển đổi số vì một cuộc sống tươi đẹp” chủ đề của thị trấn Mường Lát tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022.

Thị trấn Mường Lát, chuyển đổi số đã bắt đầu làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Tính đến hết tháng 4 năm 2022, xã Tam Chung đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã với 21 thành viên; thành lập 08 tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 25 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc sống tươi đẹp hơn khi hầu hết các bản trong toàn xã đã thành lập và duy trì các nhóm Zalo để kịp thời truyền tải những thông tin, văn bản mới của chính quyền cấp xã, của huyện, tỉnh thông báo kịp thời những việc cần triển khai đến toàn thể bà con nhân dân; tuyên truyền các hoạt động của bản, Chi bộ và các đoàn thể. Nhóm Zalo còn là nơi thể hiện tình làng nghĩa xóm, lan tỏa yêu thương, sẻ chia những vui, buồn trong cuộc sống giữa các gia đình; là một trong những kênh tuyên truyền hiệu quả, nhanh, chính xác và định hướng dư luận nhân dân trước những thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cảnh báo cho nhân dân trước những nguy cơ, các hành vi, thủ đoạn lừa đảo trên mạng…

Trong năm 2022, thị trấn Mường Lát là một trong hai đơn vị được UBND huyện Mường Lát giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số. Nhận thấy đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, ban quản lý bản đã và đang làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền đến bà con nhân dân thực hiện thành công chuyển đổi số. Với sự nhất trí, đồng lòng và quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trong xã đang nổ lực phấn đấu hoàn thành các nội dung chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã, góp phần tạo tiền đề cho chuyển đổi số cấp huyện, cùng nhau hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, văn minh hơn.

Cuộc sống tươi đẹp hơn khi mỗi người dân thị trấn sẽ là những Công dân số thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; tôn trọng và thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong quá trình tiếp cận, tham gia các hoạt động giao tiếp trên môi trường số. Từ đó, hình thành, duy trì chuẩn mực đạo đức, văn hoá trong môi trường số giúp bảo vệ thể chất, tâm lý của công dân trước các ảnh hưởng từ môi trường số.

Như đã đề cập ở phần đầu, chuyển đổi số là nhiệm vụ mới và khó, do vậy quá trình triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số từ Trung ương xuống đến cấp xã sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, bất cập phát sinh. Chuyển đổi số đặt ra nhiều thách thức cả về kinh tế và xã hội, nhất là đối với thị trấn, một trong những thị trấn biên giới nghèo của huyện Mường Lát, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, trình độ dân trí thấp.

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều khó khăn, thách thức.

Trình độ đội ngũ cán bộ, trình độ dân trí và khả năng tiếp cận chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ, người dân còn hạn chế.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông… còn triển khai đơn lẻ, rời rạc; chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung. Trong khi, yếu tố về công nghệ thay đổi từng ngày, từng giờ, đòi hỏi quá trình chuyển đổi số của xã cần nhanh hơn, đáp ứng tốt hơn, đồng bộ hơn và mang lại hiệu quả thực sự…

Để những vấn đề nêu trên không trở thành rào cản trên con đường chuyển đổi số của xã, thiết nghĩ, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục có định hướng đúng đắn, giải pháp tổng thể, đồng bộ, cụ thể, chi tiết và sát hợp với thực tế trong quá trình triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chuyển đổi số vì cuộc sống tươi đẹp hơn, góp phần xây dựng thị trấn tiến bộ, bản sắc và hạnh phúc.

Thị trấn Mường Lát, chuyển đổi số vì một tương lai tốt đẹp

Đăng lúc: 01/10/2022 00:00:00 (GMT+7)

ới quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số, người dân Thị Trấn Mường Lát đã có những thay đổi về tư tưởng, nhận thức và hành động, bước đầu sẵn sàng trải nghiệm, đón nhận để được thừa hưởng những giá trị từ chuyển đổi số. Với phương châm: chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực, có thể thấy trong tất cả các kế hoạch, chương trình chuyển đổi số của Thị trấn Mường Lát đều đặt mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn. Sự hưởng ứng, sử dụng các nền tảng số của nhân dân sẽ trở thành một tác nhân quan trọng thúc đẩy ngược lại để chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

 Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân làm trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Chính vì vậy, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của đất nước; đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà là thêm cách làm mới cho những việc hiện tại bởi vì cuộc sống vẫn tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới trong khi chuyển đổi số là để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống hằng ngày.

“Chuyển đổi số vì một cuộc sống tươi đẹp” chủ đề của thị trấn Mường Lát tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022.

Thị trấn Mường Lát, chuyển đổi số đã bắt đầu làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Tính đến hết tháng 4 năm 2022, xã Tam Chung đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã với 21 thành viên; thành lập 08 tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 25 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc sống tươi đẹp hơn khi hầu hết các bản trong toàn xã đã thành lập và duy trì các nhóm Zalo để kịp thời truyền tải những thông tin, văn bản mới của chính quyền cấp xã, của huyện, tỉnh thông báo kịp thời những việc cần triển khai đến toàn thể bà con nhân dân; tuyên truyền các hoạt động của bản, Chi bộ và các đoàn thể. Nhóm Zalo còn là nơi thể hiện tình làng nghĩa xóm, lan tỏa yêu thương, sẻ chia những vui, buồn trong cuộc sống giữa các gia đình; là một trong những kênh tuyên truyền hiệu quả, nhanh, chính xác và định hướng dư luận nhân dân trước những thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cảnh báo cho nhân dân trước những nguy cơ, các hành vi, thủ đoạn lừa đảo trên mạng…

Trong năm 2022, thị trấn Mường Lát là một trong hai đơn vị được UBND huyện Mường Lát giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số. Nhận thấy đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, ban quản lý bản đã và đang làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền đến bà con nhân dân thực hiện thành công chuyển đổi số. Với sự nhất trí, đồng lòng và quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trong xã đang nổ lực phấn đấu hoàn thành các nội dung chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã, góp phần tạo tiền đề cho chuyển đổi số cấp huyện, cùng nhau hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, văn minh hơn.

Cuộc sống tươi đẹp hơn khi mỗi người dân thị trấn sẽ là những Công dân số thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; tôn trọng và thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong quá trình tiếp cận, tham gia các hoạt động giao tiếp trên môi trường số. Từ đó, hình thành, duy trì chuẩn mực đạo đức, văn hoá trong môi trường số giúp bảo vệ thể chất, tâm lý của công dân trước các ảnh hưởng từ môi trường số.

Như đã đề cập ở phần đầu, chuyển đổi số là nhiệm vụ mới và khó, do vậy quá trình triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số từ Trung ương xuống đến cấp xã sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, bất cập phát sinh. Chuyển đổi số đặt ra nhiều thách thức cả về kinh tế và xã hội, nhất là đối với thị trấn, một trong những thị trấn biên giới nghèo của huyện Mường Lát, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, trình độ dân trí thấp.

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều khó khăn, thách thức.

Trình độ đội ngũ cán bộ, trình độ dân trí và khả năng tiếp cận chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ, người dân còn hạn chế.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông… còn triển khai đơn lẻ, rời rạc; chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung. Trong khi, yếu tố về công nghệ thay đổi từng ngày, từng giờ, đòi hỏi quá trình chuyển đổi số của xã cần nhanh hơn, đáp ứng tốt hơn, đồng bộ hơn và mang lại hiệu quả thực sự…

Để những vấn đề nêu trên không trở thành rào cản trên con đường chuyển đổi số của xã, thiết nghĩ, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục có định hướng đúng đắn, giải pháp tổng thể, đồng bộ, cụ thể, chi tiết và sát hợp với thực tế trong quá trình triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chuyển đổi số vì cuộc sống tươi đẹp hơn, góp phần xây dựng thị trấn tiến bộ, bản sắc và hạnh phúc.

Công khai tiến độ giải quyết TTHC