Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
64306

NỘI DUNG CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ NĂM 2022

Ngày 15/12/2022 14:20:20

Ngày 07 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát ban hành Công văn số 2536/UBND-VH về việc điều chỉnh, bổ sung và hướng dẫn hồ sơ đánh giá mức độ hoàn thành Chuyển đổi số cấp xã thực hiện trong năm 2022. Theo đó, chuyển đổi số cấp xã bao gồm 04 chỉ tiêu cơ bản.

 I. Chính quyền số:

1. 100% cán bộ, công chức xã được cấp và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ của các cơ quan Nhà nước cấp.

2. 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn cấp xã chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử.

3. 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định).

4. 100% hồ sơ TTHC tại UBND cấp xã tiếp nhận xử lý được cập nhật, quản lý và giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

5. 60 % tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết trực tuyến.

6. Có kênh giao tiếp ứng dụng nền tảng số hỗ trợ chính quyền cấp xã giao tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua công nghệ số.

7. Có hệ thống khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm, nền tảng ứng dụng dùng chung từ Trung ương đến địa phương đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

8. Triển khai sử dụng các nền tảng công nghệ, ứng dụng phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông.

9. Trang thông tin điện tử hoạt động tuân theo quy định Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

10. Có Kế hoạch, văn bản thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu về Chuyển đổi số theo từng giai đoạn và hàng năm.

11. Đội ngũ cán bộ công chức, người lao động của cơ quan được tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng số.

chuyendoisokchilacongnghe-1280x645-16432549784001082528348.jpgII. Kinh tế số
:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng.

2. Các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế của xã, sản phẩm OCOP được quảng bá, giới thiệu trên mạng internet (trang thông tin điện tử, mạng xã hội,…).

3. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân có sản phẩm OCOP, sản phẩm có lợi thế được đưa sàn thương mại điện tử postmart.vn, voso.vn và các sàn thương mại điện tử khác.

4. 50% tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến.

5. 50% hộ sản xuất, kinh doanh có ứng dụng các nền tảng công nghệ số để thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh.

III. Xã hội số

1. 50% tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã được thông tin, phổ biến, đào tạo về các dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số (y tế, giáo dục,...).

2. 60% tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác.

3. Người dân được thông tin, tuyên truyền để bảo vệ an toàn thông tin trên môi trường mạng.

4. 60% tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh.

5. 60% tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

IV. Hạ tầng và nền tảng số

1. 100% hạ tầng mạng băng rộng cáp quang, mạng thông tin di động 4G/5G được phủ đến các hộ gia đình.

2. 100% CBCC có máy tính phục vụ công việc.

3. Có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối thông suốt từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh và Trung ương (Khuyến khích đến cấp thôn).

4. Có điểm phát wifi công cộng tại các địa điểm quan trọng trong xã tuỳ thuộc điều kiện (như tại UBND xã, nhà văn hoá, các điểm du lịch,…).

5. Có hệ thống Camara an ninh được kết nối đến UBND xã hoặc công an xã để quản lý và giám sát.

6. Hệ thống đài truyền thanh có ứng dụng viễn thông – CNTT.

7. Điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông tại xã (nếu có) trở thành điểm tư vấn, hỗ trợ, triển khai các dịch vụ chuyển đổi số.

NỘI DUNG CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ NĂM 2022

Đăng lúc: 15/12/2022 14:20:20 (GMT+7)

Ngày 07 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát ban hành Công văn số 2536/UBND-VH về việc điều chỉnh, bổ sung và hướng dẫn hồ sơ đánh giá mức độ hoàn thành Chuyển đổi số cấp xã thực hiện trong năm 2022. Theo đó, chuyển đổi số cấp xã bao gồm 04 chỉ tiêu cơ bản.

 I. Chính quyền số:

1. 100% cán bộ, công chức xã được cấp và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ của các cơ quan Nhà nước cấp.

2. 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn cấp xã chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử.

3. 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định).

4. 100% hồ sơ TTHC tại UBND cấp xã tiếp nhận xử lý được cập nhật, quản lý và giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

5. 60 % tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết trực tuyến.

6. Có kênh giao tiếp ứng dụng nền tảng số hỗ trợ chính quyền cấp xã giao tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua công nghệ số.

7. Có hệ thống khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm, nền tảng ứng dụng dùng chung từ Trung ương đến địa phương đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

8. Triển khai sử dụng các nền tảng công nghệ, ứng dụng phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông.

9. Trang thông tin điện tử hoạt động tuân theo quy định Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

10. Có Kế hoạch, văn bản thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu về Chuyển đổi số theo từng giai đoạn và hàng năm.

11. Đội ngũ cán bộ công chức, người lao động của cơ quan được tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng số.

chuyendoisokchilacongnghe-1280x645-16432549784001082528348.jpgII. Kinh tế số
:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng.

2. Các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế của xã, sản phẩm OCOP được quảng bá, giới thiệu trên mạng internet (trang thông tin điện tử, mạng xã hội,…).

3. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân có sản phẩm OCOP, sản phẩm có lợi thế được đưa sàn thương mại điện tử postmart.vn, voso.vn và các sàn thương mại điện tử khác.

4. 50% tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến.

5. 50% hộ sản xuất, kinh doanh có ứng dụng các nền tảng công nghệ số để thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh.

III. Xã hội số

1. 50% tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã được thông tin, phổ biến, đào tạo về các dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số (y tế, giáo dục,...).

2. 60% tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác.

3. Người dân được thông tin, tuyên truyền để bảo vệ an toàn thông tin trên môi trường mạng.

4. 60% tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh.

5. 60% tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

IV. Hạ tầng và nền tảng số

1. 100% hạ tầng mạng băng rộng cáp quang, mạng thông tin di động 4G/5G được phủ đến các hộ gia đình.

2. 100% CBCC có máy tính phục vụ công việc.

3. Có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối thông suốt từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh và Trung ương (Khuyến khích đến cấp thôn).

4. Có điểm phát wifi công cộng tại các địa điểm quan trọng trong xã tuỳ thuộc điều kiện (như tại UBND xã, nhà văn hoá, các điểm du lịch,…).

5. Có hệ thống Camara an ninh được kết nối đến UBND xã hoặc công an xã để quản lý và giám sát.

6. Hệ thống đài truyền thanh có ứng dụng viễn thông – CNTT.

7. Điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông tại xã (nếu có) trở thành điểm tư vấn, hỗ trợ, triển khai các dịch vụ chuyển đổi số.

Công khai tiến độ giải quyết TTHC