Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
64306

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích1.008838.000.00.00.H56Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen1
2Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải1.008603.000.00.00.H56Lĩnh vực Thuế1
3Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19. Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 295/5/20201.008364. 000.00.00.H56Lĩnh vực Việc làm1
4Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 29/5/20201.008363. 000.00.00.H56Lĩnh vực Việc làm1
5Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19. Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 29/5/20201.008362. 000.00.00.H56Lĩnh vực Việc làm1
6Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp1.005412.000.00.00.H56Lĩnh vực Bảo hiểm1
7Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác2.002228.000.00.00.H56Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác1
8Thông báo thay đổi tổ hợp tác2.002227.000.00.00.H56Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác1
9Thông báo thành lập tổ hợp tác2.002226.000.00.00.H56Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác1
10Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai2.002161.000.00.00.H56Lĩnh vực phòng chống thiên tai1
11Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh2.002162.000.00.00.H56Lĩnh vực phòng chống thiên tai1
12Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu2.002163.000.00.00.H56Lĩnh vực phòng chống thiên tai1
13Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"1.002862.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
14Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"2.001190.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
15Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nướcDanh sách thủ tục hành chính (0)Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
16Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ giấy tờ)1.001995.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
17Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K, sau đó trở thành người hưởng lương1.001971.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
18Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ- TTg (nay bổ sung đối tượng theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg)1.001852.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
19Thủ tuc thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng lập hồ sơ lần đầu)1.001892.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
20Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)1.001790.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
21Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng)1.001744.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
22Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng)1.001744.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
23Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng)1.001744.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
24Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng)1.001744.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1
25Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng)1.001744.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) chưa công khai trên cổng dịch vụ công1

Công khai tiến độ giải quyết TTHC