Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
64306

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB,CC CƠ QUAN THỊ TRẤN MƯỜNG LÁT

Ngày 18/01/2018 10:13:14

Hà Văn Chiến

0912496601 

BT-ĐU

Lù Quy Nhân

0914248135 

CT-UBND

Hà Văn Quyết

01248274232

Phó BT ĐU

Hà Xuân Hồng

0982073565

Phó CT-HĐND

Lò Hoài Niệm

 0976401681

Phó CT-UBND

Ngân Văn Bằng

 

 0977217182

PCT UBND

Vi Thị Nguyệt 

 0977357446

CT-HLHPN

 Hà Văn Liêm

 0977979085

CT HCCB

Hà Văn Bích

0977825783

CT HND

Ngân Minh Phương

0972285505

VP-TK

Quách Văn Chiều

0977127655

VP-TK

 Lê Thị Thảo

 0984869377

KT-NS

Hà Văn Dựa

01253222089

Tư pháp - hộ tịch

 Lê Thanh Tùng

 0967453399

Địa chính XD

Đoàn Thị Lan

0978225009

TP-HT

Hà Thị Diện

0964152659

CB-VHXH

 Ngân Văn Thắng

 0967181466

Địa chính NL

Hà Văn Thằm 

 0382353111

CH Trưởng QS

Nguyễn Văn Mạnh

 0971631639

Trưởng CA

 Trịnh Công Nam
Bùi Văn Duyệt

 0388265405
0376757996

Phó Trưởng CA

Hà Thị Diện 

 0948441725

VHTT-TDTT

 Hà Văn Việt

 0976794228

Văn Thư

Vi Văn Mười 

 

Khuyến Nông viên

 

 

CB, Thú Y

 Nguyền Thị Nhàn

 0337175549

Chuyên trách DS

 Vi Thị Tươi

 0375096456

VHXH

 Hà Văn Thuần

 

BTCB Trưởng khu 1

Vi Thị Tút 

 0978710398 PCT HPN
+CT HCTĐ

 

Hà Văn Huỳnh

978363282

BTCB Trưởng khu 3

Phạm Duy Cảnh

974765965

BTCB Trưởng khu 4

Vi Văn Nghiêng

943673781

Phó TTr Y Tế

Mai Thị Hường

1683859011

CBVHXH

Nguyễn Văn Giang

917749722

Hiệu trưởng TH&THCS

Nguyễn Thị Diễn

1674646516

Hiệu trưởng Mầm non

Đỗ Xuân Đáng

 973662961

BT CB TK khu 2

Vi Văn Bồ 

 0396664355

Chủ tịch HLVườn

Vi Văn Lâm 

0389316456 

văn hoá

 

 GV TTHTCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB,CC CƠ QUAN THỊ TRẤN MƯỜNG LÁT

Đăng lúc: 18/01/2018 10:13:14 (GMT+7)

Hà Văn Chiến

0912496601 

BT-ĐU

Lù Quy Nhân

0914248135 

CT-UBND

Hà Văn Quyết

01248274232

Phó BT ĐU

Hà Xuân Hồng

0982073565

Phó CT-HĐND

Lò Hoài Niệm

 0976401681

Phó CT-UBND

Ngân Văn Bằng

 

 0977217182

PCT UBND

Vi Thị Nguyệt 

 0977357446

CT-HLHPN

 Hà Văn Liêm

 0977979085

CT HCCB

Hà Văn Bích

0977825783

CT HND

Ngân Minh Phương

0972285505

VP-TK

Quách Văn Chiều

0977127655

VP-TK

 Lê Thị Thảo

 0984869377

KT-NS

Hà Văn Dựa

01253222089

Tư pháp - hộ tịch

 Lê Thanh Tùng

 0967453399

Địa chính XD

Đoàn Thị Lan

0978225009

TP-HT

Hà Thị Diện

0964152659

CB-VHXH

 Ngân Văn Thắng

 0967181466

Địa chính NL

Hà Văn Thằm 

 0382353111

CH Trưởng QS

Nguyễn Văn Mạnh

 0971631639

Trưởng CA

 Trịnh Công Nam
Bùi Văn Duyệt

 0388265405
0376757996

Phó Trưởng CA

Hà Thị Diện 

 0948441725

VHTT-TDTT

 Hà Văn Việt

 0976794228

Văn Thư

Vi Văn Mười 

 

Khuyến Nông viên

 

 

CB, Thú Y

 Nguyền Thị Nhàn

 0337175549

Chuyên trách DS

 Vi Thị Tươi

 0375096456

VHXH

 Hà Văn Thuần

 

BTCB Trưởng khu 1

Vi Thị Tút 

 0978710398 PCT HPN
+CT HCTĐ

 

Hà Văn Huỳnh

978363282

BTCB Trưởng khu 3

Phạm Duy Cảnh

974765965

BTCB Trưởng khu 4

Vi Văn Nghiêng

943673781

Phó TTr Y Tế

Mai Thị Hường

1683859011

CBVHXH

Nguyễn Văn Giang

917749722

Hiệu trưởng TH&THCS

Nguyễn Thị Diễn

1674646516

Hiệu trưởng Mầm non

Đỗ Xuân Đáng

 973662961

BT CB TK khu 2

Vi Văn Bồ 

 0396664355

Chủ tịch HLVườn

Vi Văn Lâm 

0389316456 

văn hoá

 

 GV TTHTCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công khai tiến độ giải quyết TTHC